Lustjakts expertpanel

Som ett led i vårt arbete med att ge människor mer lust och glädje i sina liv så har vi här skapat en sida där du som söker svar på frågor rörande relationer och eller sexuella problem kan få svar.

Vi har satt samman en expertgrupp som enskilt eller tillsammans ser till att svara på de frågor som inkommer till oss. I de fall vi saknar kunskap eller känner att detta är en fråga som vi av andra anledningar inte kan svara på så ser vi till att i mesta möjliga mån försöka hänvisa vidare till någon som är mer lämpad att svara på frågan. För oss är det alltid frågeställarens väl som står i fokus och vi ser en ära i att våga säga att vi inte vet när så är fallet.